0766 771 772 info@beptrang.com

hoạt động từ thiện

Hỗ trợ bệnh nhân nghèo

Vào ngày 24/02/2018, nghe tin từ bác B. - PGD Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng rằng có bệnh nhân cần hỗ trợ tiền để tiếp tục chữa chạy. Đại diện #BepTrang đã trao tận tay 10 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân Trần Thị Độ - viêm tụy cấp, cần hàng trăm triệu để chạy lọc máu....

Luôn sẵn sàng phục vụ!

HẰng ngày

7:00AM -10:00PM

Liên hệ

Điện Thoại

+84 0944 771 772

Mail

info@beptrang.vn