0766 771 772 info@beptrang.com

videos

Mì Quảng Ếch Bếp Trang Khởi Nghiệp

Bep Trang in APEC 2017

Thanh long tieng tai Bep Trang

Mì Quảng Ếch Bếp Trang on HTV7

Mì Quảng Ếch Bếp Trang with Art Thomya Journey from Thailand

Luôn sẵn sàng phục vụ!

HẰng ngày

7:00AM -10:00PM

Liên hệ

Điện Thoại

+84 0944 771 772

Mail

info@beptrang.vn