Vua bán hàng - nhất hệ thống 10D - Lê Đình Dương
08/12/2018 117

Vua bán hàng - nhất hệ thống 10D - Lê Đình Dương

"Giữa thành công và thất bại có con sông gian khổ, trên con sông đó có cây cầu tên là sự cố gắng..." - St -

Vua bán hàng - nhất hệ thống 11A - Lê Đình Dương
20/11/2018 110

Vua bán hàng - nhất hệ thống 11A - Lê Đình Dương

"Thành công và lợi nhuận là kết quả của việc tập trung vào khách hàng và nhân viên, không phải mục tiêu." - Jack Ma -

Vua bán hàng - nhất hệ thống 10C - Lê Hồng Phong
20/11/2018 90

Vua bán hàng - nhất hệ thống 10C - Lê Hồng Phong

"Nghệ thuật là con đường đẹp đẽ. Khoa học là con đường hiệu quả. Kinh doanh là con đường sinh lợi." - Elbert Hubbard-

Vua bán hàng - nhất hệ thống 10A - Lê Hồng Phong
20/11/2018 85

Vua bán hàng - nhất hệ thống 10A - Lê Hồng Phong

“Sự cam kết của mỗi cá nhân trong một nỗ lực nhóm chính là điều tạo nên cách làm việc của một đội ngũ, một công...

LUÔN SẴN SÀNG PHỤC VỤ!

HẰNG NGÀY

7:00AM -10:00PM

Liên hệ

Điện Thoại

0766 771 772