0766 771 772 info@beptrang.com

liên hệ

Email chúng tôi

11 + 1 =

Main Office

MỲ QUẢNG ẾCH _ BẾP TRANG
Địa chỉ: 441 ông ích khiêm – TP. Đà Nẵng
Email: info@beptrang.vn
Website: www.beptrang.vn
Tel:094 477 17 72

Luôn sẵn sàng phục vụ!

HẰng ngày

7:00AM -10:00PM

Liên hệ

Điện Thoại

+84 0944 771 772

Mail

info@beptrang.vn