Nhân viên ham học hỏi - Nguyễn Chí Tâm - Lê Hồng Phong
17/11/2018 85

Nhân viên ham học hỏi - Nguyễn Chí Tâm - Lê Hồng Phong

“Một cách nhanh nhất chắc chắn giúp duy trì tính sáng tạo: buộc bản thân phải học điều mới.” - Source -

Nhân viên ham học hỏi - Ngô Tấn Huynh - Lê Hồng Phong
17/11/2018 104

Nhân viên ham học hỏi - Ngô Tấn Huynh - Lê Hồng Phong

"Lý tưởng ấp ủ trong tâm trí sẽ tạo nên những hành vi phù hợp với lý tưởng." - E. Hubbart -

Nhân viên ham học hỏi - Lê Hữu Tình - Phó tổng quản lí
17/11/2018 93

Nhân viên ham học hỏi - Lê Hữu Tình - Phó tổng quản lí

"Hãy nắm lấy toàn bộ khối kiến thức mênh mông của loài người, đừng đóng khung trong một chuyên môn hạn hẹp" - N. De-lin-xki -

Nhân viên ham học hỏi - Nguyễn Thị Hồng - Văn phòng
17/11/2018 81

Nhân viên ham học hỏi - Nguyễn Thị Hồng - Văn phòng

"Tôi nghi ngờ tất cả những gì tôi chưa rõ. Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt cuộc...

Nhân viên ham học hỏi - Trần Thị Tố Nguyên - Lê Hồng Phong
02/11/2018 86

Nhân viên ham học hỏi - Trần Thị Tố Nguyên - Lê Hồng Phong

"Nên có tham vọng lớn, nhưng phải thực tế và bắt đầu từ những việc nhỏ." Cùng nói lời chúc mừng với bạn Tố Nguyên - chi...

Nhân viên ham học hỏi - Trần Lê Nguyễn Vũ - Ông Ích Khiêm
02/11/2018 98

Nhân viên ham học hỏi - Trần Lê Nguyễn Vũ - Ông Ích Khiêm

Là một trong những trưởng ca thường xuyên có đóng góp xuất sắc cho chi nhánh, Nguyên Vũ quan niệm, "Không có áp lực thì không...

LUÔN SẴN SÀNG PHỤC VỤ!

HẰNG NGÀY

7:00AM -10:00PM

Liên hệ

Điện Thoại

0766 771 772