Chi nhánh xuất sắc 9B - 10 Hà Bổng
14/10/2018 90

Chi nhánh xuất sắc 9B - 10 Hà Bổng

"Đoàn kết là sức mạnh... Khi có tinh thần đồng đội và sự hợp tác, điều tuyệt vời nào cũng có thể đạt được!" - Mattie...

Chi nhánh xuất sắc 8C - Lê Đình Dương
22/09/2018 119

Chi nhánh xuất sắc 8C - Lê Đình Dương

Như thế nào là một tập thể xuất sắc? Thiết nghĩ rằng tập thể đó phải đạt các tiêu chí: 100% cá nhân trong tập thể...

Chi nhánh xuất sắc 8C - Pasteur
21/09/2018 111

Chi nhánh xuất sắc 8C - Pasteur

“Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến tầm nhìn chung. Là khả năng dẫn dắt những thành tích cá nhân vì...

LUÔN SẴN SÀNG PHỤC VỤ!

HẰNG NGÀY

7:00AM -10:00PM

Liên hệ

Điện Thoại

0766 771 772