Huỳnh Thị Mỹ - Nhà đào tạo quản lý xuất sắc
13/08/2018 61

Huỳnh Thị Mỹ - Nhà đào tạo quản lý xuất sắc

Trao thưởng cho Huỳnh Thị Mỹ vì những đóng góp và công đào tạo Quản Lý Nguyễn Văn Khương. "Tài lãnh đạo dựa trên sự truyền...

Chị Trần Lan Hương - Nhà đào tạo quản lý xuất sắc
12/08/2018 87

Chị Trần Lan Hương - Nhà đào tạo quản lý xuất sắc

Trao thưởng cho Chị Trần Lan Hương vì những đóng góp và công đào tạo Quản Lý Trần Thị Liên cửa hàng Pasteur. "Tài lãnh đạo...

Nhà đào tạo quản lý xuất sắc - Trần Lan Hương
12/08/2018 107

Nhà đào tạo quản lý xuất sắc - Trần Lan Hương

Trao thưởng cho Chị Trần Lan Hương vì những đóng góp và công đào tạo Quản Lý Ngô Tấn Huynh cửa hàng LHP. "Nếu những hành động...

LUÔN SẴN SÀNG PHỤC VỤ!

HẰNG NGÀY

7:00AM -10:00PM

Liên hệ

Điện Thoại

0766 771 772